Eagleshade interactive production house  

איסור מכירת סיגריות לקטינים

ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה היום (12.7.2004)לקריאה שנייה ושלישית את הרחבת חוק הגבלת הפרסומת לטבק על ידי איסור מכירת סיגריות, נרגילות ושאר מוצרי טבק לקטינים. האגודה למלחמה בסרטן מברכת על האישור לקריאה שנייה ושלישית של הרחבת החוק אשר יפחית את נגישותם של בני הנוער לקניית סיגריות ומוצרי טבק ובכך ישפיע על שיעור העישון בקרבם. על פי החוק החדש תיאסר מכירת סיגריות לקטינים מתחת לגיל 18. מכירת סיגריות לקטינים תחשב עבירה פלילית שקנס בצידה, העומד כיום על 12,900 שקל. תחולת החוק היא שלושה חודשים מיום פרסומות ברשומות.

נאוה עינבר, מנהלת ההסברה באגודה למלחמה בסרטן: "אישור החוק הוא ניצחון בקרב מהותי וחשוב במלחמה גדולה במגפת העישון. גיל ההתנסות הראשונה בעישון סיגריות בקרב בני נוער וילדים יורד עם השנים ועומד כיום על 13.3 (דו"ח שר הבריאות 2004). ממחקרים רבים שנערכו בארץ ובעולם עולה כי 90% מכלל המעשנים החלו לעשן לפני גיל 18. בני נוער וצעירים לפני גיל 18 מהווים כבר שנים רבות קהל יעד מרכזי לחברות הטבק אליו הם פונות במסעות פרסום שהן עורכות. ידוע בעולם כי הפרסומות הן הסיבה השכיחה ביותר להתחלת העישון בקרב המעשנים אלו. הפרסומות לסיגריות מעבירות מסר גלוי וסמוי לגבי המעמד החברתי המועדף כביכול של המעשן. הפרסומות יוצרות אשליה שלעשן זה להיות מקובל בחברה, להצליח עם בני המין השני וכדומה. בני נוער וצעירים נמצאים בתחילת דרכם כקהל צרכנים. פיתוח נאמנות למוצר מסוים בשלב הזה עשויה להשפיע על העדפתו לכל מהלך חייהם. איסור מכירת סיגריות לקטינים יקטין את התמקדות חברות הטבק בקהל יעד זה ויפחית את השיווק האינטנסיבי המופנה אליהם כיום. כמו כן איסור מכירת סיגריות לקטינים יפחית את נגישותם של בני הנוער לקניית סיגריות ומוצרי טבק ובכך ישפיע על שיעור העישון בקרבם.

במספר מדינות ברחבי אירופה וארצות הברית כבר נחקק החוק האוסר על מכירת סיגריות לקטינים. למשל בפינלנד, הונגריה, איטליה, רומניה וכן ניו יורק, פלורידה, קליפורניה ועוד. במדינות אלו מדובר בחוק חדש יחסית אשר לווה בצעדים נוספים כגון הסברה ואכיפה והוא מהווה חלק בלתי נפרד מרפורמה כוללת שמטרתה הורדת שיעור המעשנים בקרב בני נוער.

האגודה למלחמה בסרטן מדגישה כי החוק לאיסור מכירת סיגריות לקטינים צריך להיות שלב ראשון בתכנית לאומית הכוללת ארבעה תחומים: חקיקה, אכיפה, הסברה וגמילה וכי התנאי להצלחה בהפחתת שיעור המעשנים בקרב בני נוער הנו פעולה הכוללת שילוב של תחומים אלו. יש לשקול לשלב בתכנית לאומית שכזו את משרד החינוך במטרה להטמיע מסרי הסברה במסגרת שעות הלימודים בבתי הספר.

אישור חוק איסור מכירת סיגריות לקטינים, מהווה חוק זה נדבך נוסף ביישום סעיף 16 באמנת ארגון הבריאות העולמי לפיקוח על הטבק, עליה חתם שר הבריאות ביחד עם 192 מדינות נאורות ברחבי העולם. מדינות אלו פועלות מתוך דאגה עמוקה מהעלייה בהיקף עישון סיגריות וצורות נוספות של טבק בקרב ילדים ומתבגרים בכל רחבי העולם, ובמיוחד מהירידה בגיל המעשנים".


 קרדיטים
צור קשר
שאלות נפוצות
הרשם
טיפים
אודות האגודה